หน้าแรก
ตรวจสอบรายชื่อสมัครสอบ กรอก เลขบัตรประชาชน
ค้นหาข้อมูล ก่อน ส่งสลิปแจ้งชำระเงิน
หากไม่ได้รับ e-mail ยืนยัน กรุณาติดต่อ ทางโทรศัพท์ โทร: 061 0249 812 (8.30-16.30น.)
เมื่อสมัครแล้ว กรุณาโอนเงิน ภายใน 48 ชม. หากเกินจะถูกลบ
สามารถสมัครเข้ามาใหม่แล้วสลิปอีกครั้ง หรือติดต่อ จนท.
ท่านสามารถพิมพ์ใบเสร็จได้เอง เพียงกรอก เลขบัตรประชาชน