สมัครอบรมผู้ควบคุมการผลิตน้ำบริโภค น้ำแร่ และน้ำแข็งบริโภค เบื้องต้น
1.สถานที่ติวสอบ
2.วันที่ ติวสอบ
4.ชื่อ-นามสกุล
5.เลขบัตรประชาชน
6.ชื่อสถานประกอบการ
7.ที่อยู่
8.Email
9.หมายเลขโทรศัพท์

ขั้นตอนการสมัครอบรม

กรอกข้อมูลในการสมัครตามบัตรประชาชน
ผู้สมัครติวสอบ ต้องระบุชื่อสถานประกอบการที่ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมการผลิตอยู่ (“กรณีนักศึกษาจบใหม่ หรือ ผู้ว่างงาน ยังไม่มีสังกัด ให้ระบุว่าไม่มี”)
การยืนยันตัวตนผู้อบรมต้องนำบัตรประชาชนมาแสดงในวันอบรม โดยเลขบัตรต้องตรงกับข้อมูลที่กรอกในขั้นตอนการสมัคร
**** การติวสอบ ไม่รับรองการสอบผ่าน ***

2.โอนเงินค่าสมัครติวสอบ 2,000 บาท ผ่าน Mobile bank (วิธีการจ่ายผ่าน Mobile bank)
หรือโอน ธ.กรุงไทย เลขที่ 142 0 25309 3
3.จะได้รับ e-mail ยืนยัน ภายใน 2-3 วันทำการ

สอบถาม สถานะการสมัครได้ที่

คลิ๊กเพื่อตรวจสอบ

แนบภาพถ่าย สลิป

https://phpa-th.com/account/check_train.php
กรุณาเลือกให้ตรงกับครั้ง วันที่ เวลา ที่ต้องการสมัคร