สมัครสอบหลักสูตรผู้ควบคุมการผลิตอาหาร ตามเกณฑ์ GMP น้ำบริโภค
(น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท น้ำแร่ธรรมชาติและน้ำแข็งบริโภค)
1.สถานที่สอบ
2.วันที่สอบ
3.เลือกช่วงเวลา
4.ชื่อ-นามสกุล
5.เลขบัตรประชาชน
6.ชื่อสถานประกอบการ
7.ที่อยู่
8.Email
9.หมายเลขโทรศัพท์

ขั้นตอนการสมัคร

กรอกข้อมูลในการสมัครตามบัตรประชาชน
ผู้สอบต้องระบุชื่อสถานประกอบการที่ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมการผลิตอยู่ (“กรณีนักศึกษาจบใหม่ หรือ ผู้ว่างงาน ยังไม่มีสังกัด ให้ระบุว่าไม่มี”)
การยืนยันตัวตนผู้สอบต้องนำบัตรประชาชนมาแสดงในวันสอบ โดยเลขบัตรต้องตรงกับข้อมูลที่กรอกในขั้นตอนการสมัคร
ข้อสอบ 30 ข้อ ใช้เวลา 1 ชม.
เกณฑ์การสอบ ผู้สอบต้องได้คะแนนสอบไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70

2.โอนเงินค่าสมัครสอบ 300 บาท ผ่าน Mobile bank (วิธีการจ่ายผ่าน Mobile bank)
หรือโอน ธ.กรุงไทย เลขที่ 142 0 25309 3
3.จะได้รับ e-mail ยืนยัน ภายใน 2-3 วันทำการ

สอบถาม สถานะการสมัครได้ที่

คลิ๊กเพื่อตรวจสอบ

แนบภาพถ่าย สลิป

https://phpa-th.com/account/check.php
กรุณาเลือกให้ตรงกับครั้ง วันที่ เวลา ที่ต้องการสมัคร