ข้อมูลการติดต่อ


ด้านการรับสมัครสอบ รับโทรศัพท์ และตรวจสอบ E-mail , Line
E-mail : phpa.thai@gmail.com โทร: 061 0249 812 Line ID : 0610249812

ภาพกิจกรรม

E-mail : phpa.thai@gmail.com
โทร: 061 0249 812 ในเวลาราชการ
Line ID : 0610249812 (8.30-16.30น.)


สมาคมเภสัชสาธารณสุขแห่งประเทศไทย
8 ถนนการุณราษฎร์ ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000

จำนวนผู้ชมขณะนี้ : 4 ราย
จำนวนผู้ชมวันนี้ : 553 ราย
จำนวนผู้ชมทั้งหมด : 81,873 ราย