ตอบข้อสงสัย

แจ้งปัญหา / ติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรงได้ช่องทางไหนบ้าง

ติดต่อหมายเลข 061-0249812 หรือ แอดไลน์สมาคมฯ 0610249812

แก้ไขข้อมูลผู้สมัครได้ไหม อย่างไร

แก้ไขได้ค่ะ แจ้งเจ้าหน้าที่ ติดต่อ 061-024-9812 หรือแอดไลน์ 0610249812

สอบไม่ผ่าน ทำอย่างไร

หากสอบไม่ผ่าน ให้ทำการสมัครและชำระเงินลงสอบรอบใหม่ได้เลยค่ะ

เมื่อสอบผ่านแล้ว ต้องทำอย่างไรต่อ

1.ดูวิดีโอวิธีการดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่หน้าเว็ปไซต์สมาคมฯ
2.ส่งหลักฐานการสอบผ่านและหนังสือแต่งตั้งผู้ควบคุมการผลิตอาหาร ประจำ ณ สถานที่ผลิตของท่าน ที่ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โดยแนบเอกสารดังต่อไปนี้
2.1. หนังสือแต่งตั้งผู้ควบคุมการผลิตอาหาร (จำนวน 1 ฉบับ)
2.2 สำเนาการสอบผ่านเป็นผู้ควบคุมการผลิตอาหาร (จำนวน 1 ฉบับ)
2.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน (จำนวน 1 ฉบับ)
***ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป หากผู้ผลิตใดไม่ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 420 พ.ศ. 2563 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนประกาศฯ ซึ่งออกตามมาตรา 6(7) แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 มีโทษตามมาตรา 49 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

โอนชำระมาเกินหรือโอนมาซ้ำ สามารถขอเงินคืนได้ไหม

สมาคมฯ ไม่มีนโยบายคืนเงินค่ะ หากโอนมาซ้ำสองรอบ สามารถเก็บสลิปไว้ใช้สมัครสอบครั้งหน้าได้ค่ะ

ทราบผลสอบจากช่องทางไหนได้บ้าง

1. ศูนย์สอบจะแจ้งผลสอบให้ทางอีเมลล์ ไม่เกิน 7 วันทำการ (ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์)
2. ตรวจสอบทางหน้าเว็ปไซต์สมาคมฯ เมนูการตรวจสอบผลการสอบ http://www.phpa-th.com/account/checkscore.php

สิ่งที่ต้องเตรียมในวันสอบ มีอะไรบ้าง

1.)บัตรประชาชนตัวจริง
2.) ปากกา
3.) แต่งกายสุภาพ กางเกงขายาว/รองเท้าหุ้มส้น

หาความรู้ในการสอบได้จากที่ไหนได้บ้าง

ตอบ หาความรู้ด้วยตนเองได้ที่ เมนู เอกสารศึกษาด้วยตนเอง
(หากมีเปิดอบรมจะแจ้งให้ทราบทางหน้าเว็ปไซต์)
**กรณีเข้าอบรมเป็นการแนะแนวทาง ไม่ได้รับรองผลสอบ ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละบุคคลค่ะ

โอนชำระค่าสมัครเรียบร้อยแล้วต้องทำอย่างไรต่อ

ตอบ แนบหลักฐานการชำระเงิน (สลิป) คลิ้ก
http://www.phpa-th.com/account/check.php
กรอกเลขบัตรประชาชน กดปุ่ม ..(แสดงรูปปุ่ม).....เพื่อแนบสลิป
เสร็จแล้วรอเจ้าหน้าที่ส่งรายละเอียดให้ทางอีเมลล์ไม่เกิน 1-2 วันทำการ (ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์) ***หากเกินระยะเวลาแล้วยังไม่ได้รับอีเมลล์รายละเอียด ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่สมาคมฯ 061-0249812

ทราบได้อย่างไร ว่าสมัครสอบสำเร็จ

ตอบ คลิ้ก
http://www.phpa-th.com/account/check.php
กรอกเลขบัตรประชาชน หากขึ้นข้อมูลการสมัครเท่ากับสมัครสำเร็จ หากไม่ขึ้นข้อมูลให้สมัครใหม่ได้เลยค่ะ
(ไม่ต้องรออีเมลล์ยืนยันการสมัคร)

มีขั้นตอนการสมัครสอบอย่างไร

1.1สมัครสอบ
1.2โอนค่าสมัคร และแนบสลิป
1.3.รอเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดกลับทางอีเมลล์ไม่เกิน 1-2 วันทำการ (ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์)
1.4.ดาวน์โหลดเอกสารอ่านศึกษาด้วยตนเองที่หน้าเว็ปสมาคมฯ เตรียมตัวสอบ
1.5.เข้าสอบ เตรียมบัตรประชาชนตัวจริง+ปากกา
1.6.รอผลสอบจากศูนย์สอบไม่เกิน 7 วันทำการ ทางอีเมลล์ (ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์)
1.7.คู่มือดาวน์โหลดใบประกาศนียบัตร ตามคลิปวิดีโอที่หน้าเว็ปสมาคมฯ